اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/افزایش-حقوق-۴۰۰-هزار-تومانی.html&text=اختلاف مجلس و دولت بر سر افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومانی!

اشتراک گذاری