اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/انتشار-آگهی-ساده-از-درگذشت-سهراب-سپهری.html&text=انتشار آگهی ساده از درگذشت سهراب سپهری

اشتراک گذاری