اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/انفجار-بساط-یک-دست-فروش-ترقه.html&text=انفجار بساط یک دست فروش ترقه در تهران

اشتراک گذاری