اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/انگیزه-عامل-آتش-زدن-مردم-در-تهران.html&text=اعلام خبر دستگیری عامل آتش زدن مردم در تهران

اشتراک گذاری