اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/ایرج-مسجدی-در-مراسم-تشییع.html&text=ایرج مسجدی سفیر ایران در مراسم تشییع نظافتچی سفارتخانه

اشتراک گذاری