اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/باراک-اوباما-در-کنیا.html&text=حضور باراک اوباما در روستای زادگاه پدری اش در کنیا و واکنش مردم

اشتراک گذاری