اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/بازار-شب-عید.html&text=تصاویری از کودکان در بازار شب عید

اشتراک گذاری