اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/بازجویی-از-رئیس-جمهور.html&text=درخواست بازجویی از رئیس جمهور سابق!

اشتراک گذاری