اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/بازداشت-دختر-وزیر-سابق-و-اولین-اظهارات.html&text=بازداشت دختر وزیر سابق و اولین اظهارات نعمت زاده بعد از بازداشت دخترش

اشتراک گذاری