اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/بازیگر-خردسال-ایرانی-روی-فرش-قرمز.html&text=تصویری از ژست جالب بازیگر خردسال ایرانی روی فرش قرمز

اشتراک گذاری