اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/بازیگر-سرشناس-در-مزار-شهدا.html&text=بازیگر سرشناس ایرانی که مخفیانه به مزار شهدا می رود!

اشتراک گذاری