اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/بدلکار-معروف-ایرانی-در-جشن-حافظ.html&text=بدلکار معروف ایرانی در جشن حافظ سرش را آتش زد!

اشتراک گذاری