اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/برخورد-مرگبار-کامیون-با-دیوار.html&text=برخورد مرگبار کامیون با دیوار باغ سفارت روسیه در الهیه

اشتراک گذاری