اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/برداشت-انگور-از-پشت-بام-خانه-ای.html&text=برداشت انگور به اندازه سه تن از پشت بام خانه ای در ارومیه

اشتراک گذاری