اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/برنده-نهایی-برنامه-برنده-باش-گلزار.html&text=اولین برنده ۱۰۰ میلیونی در برنامه برنده باش گلزار فیلم

اشتراک گذاری