اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/برکناری-سید-میعاد-صالحی.html&text=برکناری سید میعاد صالحی مدیرعامل صندوق بازنشستگی از سمتش

اشتراک گذاری