اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/بهاره-رهنما-روی-ویلچر.html&text=بهاره رهنما روی ویلچر در کنار دکترش

اشتراک گذاری