اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/بیماری-نشنیدن-صدای-مردانه-زن-چینی.html&text=زن چینی که صدای مردانه را نمی تواند بشنود!

اشتراک گذاری