اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/تبلیغ-آرایشگاه-زنانه-در-بابل.html&text=تبلیغ آرایشگاه زنانه با حضور یک زن سوژه رسانه ها شد!

اشتراک گذاری