اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/تخریب-منزل-مسکونی-در-غرب-تهران.html&text=تصاویری از تخریب یک منزل مسکونی در غرب تهران

اشتراک گذاری