اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/ترس-دانش-آموز-هنگام-واکسن-زدن.html&text=ترس دانش آموز هنگام واکسن زدن سوژه رسانه ها شد!

اشتراک گذاری