اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/تغییر-تلفن‌هاي-پاسخگو-به-اطلاعات-خانو.html&text=تغییر تلفن‌های پاسخگو به اطلاعات خانوار

اشتراک گذاری