اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/تندیس-احسان-علیخانی-مجری-محبوب.html&text=لقب غلو آمیز روی تندیس احسان علیخانی!

اشتراک گذاری