اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/توریست-دوچرخه-سوار-آلمانی.html&text=دلجویی از دوچرخه سوار آلمانی کتک خورده در ایران

اشتراک گذاری