اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/توهین-نماینده-مجلس.html&text=توهین نماینده مجلس به مادر مجری رادیو ورزش روی آنتن زنده

اشتراک گذاری