اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/تکذیب-استعفای-ظریف.html&text=خبر استعفای ظریف تکذیب شد

اشتراک گذاری