اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/تیپ-مهرانه-مهین-ترابی-در-یک-مراسم.html&text=تیپ مهرانه مهین ترابی در مراسم بزرگداشت فردوس کاویانی

اشتراک گذاری