اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/جاری-شدن-سیل-در-خوی.html&text=جاری شدن سیل در خوی جان سه نفر را گرفت!

اشتراک گذاری