اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/جلسه-رسیدگی-به-پرونده-میترا-استاد.html&text=نجفی در اولین جلسه رسیدگی به پرونده میترا استاد

اشتراک گذاری