اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/جوان-آزاردهنده-کودک-زباله‌-گرد.html&text=واکنش جوان آزاردهنده کودک زباله‌ گرد به این اتفاق

اشتراک گذاری