اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/جوان-فلج-مغزی.html&text=مرد فلج مغزی برای رفاه خانواده اش با دندان کار می کند!

اشتراک گذاری