اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/حجاب-رئیس-جمهور-سنگاپور-در-مدینه.html&text=حجاب رئیس جمهور سنگاپور در مدینه و هنگام زیارت حرم پیامبر(ص)

اشتراک گذاری