اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/حذف-پس-انداز-پول.html&text=دلیل اینکه ایرانی ها نمی توانند پول پس انداز کنند!

اشتراک گذاری