اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/حراج-اسب-به-نفع-سیل-زدگان.html&text=مراسم حراج اسب به نفع سیل زدگان کشور

اشتراک گذاری