اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/حرف-های-پناهیان-درباره-نمایندگان.html&text=حرف های پناهیان درباره نمایندگان مجلس و بحث و جدل بر سر حرف های او

اشتراک گذاری