اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/حرکت-عجیب-مسافر-هواپیما.html&text=حرکت عجیب مسافر هواپیما که اجازه پرواز نداشت

اشتراک گذاری