اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/حمله-به-اتوبوس-استقلال.html&text=حمله به اتوبوس استقلال با سنگ در مسجد سلیمان

اشتراک گذاری