اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/خانم‌-های-پلیس-در-ورزشگاه-آزادی.html&text=استقرار خانم‌ های پلیس در ورزشگاه آزادی

اشتراک گذاری