اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/خداحافظی-فرهاد-توکلی.html&text=خداحافظی غیرمنتظره فرهاد توکلی ستاره تیم ملی ایران

اشتراک گذاری