اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/خداداد-عزیزی-مجری-شد.html&text=«خداداد عزیزی» مجری شد

اشتراک گذاری