اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/خواندن-مهماندار-قطار-برای-مسافران.html&text=اقدام پسندیده مهماندار قطار برای مسافران در بدو ورود به مشهد

اشتراک گذاری