اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/خودروهای-انتحاری-داعش-در-تهران.html&text=خودروهای انتحاری داعش در تهران و تصاویری عجیب از این خودروها

اشتراک گذاری