اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/خوش-و-بش-روحانی-و-جهانگیری.html&text=خوش و بش روحانی و جهانگیری در یک جلسه

اشتراک گذاری