اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/دانش-آموز-شلاق-خورده.html&text=حمله والدین دانش آموز شلاق خورده به معلم خوزستانی

اشتراک گذاری