اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/درخواست-سگ-ولگرد-از-داروساز.html&text=سگ ولگرد برای درمان زخم هایش به داروخانه رفت!

اشتراک گذاری