اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/دردسر-وزش-باد-برای-ملانیا-ترامپ.html&text=وزش باد شدید و بارش باران برای ملانیا ترامپ دردسر شد!

اشتراک گذاری