اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/درگیری-فیزیکی.html&text=صحنه وحشتناک از درگیری فیزیکی یک زوج جوان داخل اتوبوس

اشتراک گذاری