اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/دستگیری-باند-داعش.html&text=دستگیری باند داعش با پوشش تیم فوتبال!

اشتراک گذاری