اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/دستگیری-تروریست-با-لباس-زنانه.html&text=دستگیری تروریست با لباس زنانه

اشتراک گذاری