اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : =https://www.niksalehi.com/newspaper/دستگیری-قاتل-تهرانی.html&text=دستگیری قاتل تهرانی که به تنهایی با ۲۰ نفر درگیر شد!

اشتراک گذاری